Drukuj
Kategoria: Sołectwo
Odsłony: 7007

Notatka z zebrania rady sołeckiej

Na zebraniu rady sołeckiej w dniu 10 czerwca 2019 podsumowaliśmy naszą czteromiesięczną pracę od dnia wyborów (czyli 20 lutego br.)

 • Nasza praca zaczęła się od pamiętnej nocnej nawałnicy z 10/11 marca. W poniedziałek 11 marca objechaliśmy wieś, by sprawdzić skutki wichury i zorganizować potrzebującym mieszkańcom pomoc. Państwo Dorota i Joachim Wallach sprzątali styropian z zerwanego dachu ośrodka.
 • Omówiliśmy status planowanego placu zabaw na terenie Centrum Eichendorffa (ciągle mamy zamrożoną kwotę 12 tys. złotych z funduszu sołeckiego na ten cel). Zebranie wiejskie w tej sprawie zostało zaplanowane na drugą połowę czerwca. Aby prace w końcu się rozpoczęły najpierw jeszcze archeolodzy muszą przekopać teren pod plac zabaw – to kolejny wydatek, który będziemy musieli zapłacić częściowo z naszego funduszu sołeckiego na rok 2020.
 • 12 kwietnia Dzień Ziemi – zorganizowaliśmy sprzątanie naszej wsi, wzięło udział 21 osób, przygotowany został poczęstunek dla uczestników, były konkursy z nagrodami.
 • Program remontów i modernizacji dróg (program gminny)– opisane zostały wraz ze zdjęciami wszystkie zgłoszone przez mieszkańców do członków rady sołeckiej potrzeby w tym zakresie (informacja o poszczególnych zadaniach znajduje się we wcześniejszych notatkach).
 • Zgłoszone zostały potrzeby dot. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych (m.in. ulica Zamkowa i Kasztanowa).
 • 26 marca zwróciliśmy się do Powiatowego Zarządu Dróg (poprzez urząd gminy) o regulację świateł przy przejściu dla pieszych. Przedsiębiorstwo, które to urządzenie zainstalowało w dniu 9 kwietnia dokonało regulacji systemu sterowania.
 • Opieka nad skwerami i kwiatami – zgłosiły się chętne osoby, które opiekują się tymi miejscami za darmo. Wykonane zostały nieodpłatnie tabliczki z nazwiskami opiekunów.
 • We wtorek 30 kwietnia br. odbyła się VI sesja Rady Gminy, w której uczestniczyłam.
 • 16 maja odbyła się u nas Procesja Konna. Rada sołecka posprzątała hangar i toalety.
 • 17 maja „Majówka z Rycerzami” – zorganizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców. Jest pomysł, aby była to impreza cykliczna. Czekamy na opinie.
 • Aleja Lipowa – tytaniczna praca przy jej sprzątaniu, zorganizowanie młodzieży ze szkoły w Grzegorzowicach do posadzenia lip, zorganizowanie kamieni do ozdoby i kamieni na ławki, zorganizowanie bronowania terenu i posianie trawy.
 • Omówienie statusu strzelnicy.
 • W dniu 11 czerwca zgłosiłam w urzędzie gminy potrzebę wykonania oprysków przeciwko komarom, które są udręką dla mieszkańców (sprawa w gestii województwa, ale pracownicy urzędu przekażą sprawę).
 • Czekamy na wynik konkursu marszałkowskiego, do którego zgłosiliśmy zadanie „wymiana wiaty przystankowej w Łubowicach”.

W lipcu i sierpniu rada sołecka się nie spotyka. Następne zebranie 9 września. Przypominam o stałej dacie i godzinie zebrań – każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 18.oo w Centrum Eichendorffa, zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych naszym sołectwem.

Ewa P.


Notatka z zebrania i pracy sołtysa i rady sołeckiej


Zebranie rady sołeckiej odbyło się w dniu 8 kwietnia. Omówione zostały następujące tematy:

- światła przy przejściu na ulicy Eichendorffa po naszej interwencji i wsparciu pana wójta w Powiatowym Zarządzie Dróg  w Raciborzu – działają, choć nadal  obserwujemy „ścigantów „ i „cwaniaków” przejeżdżających na czerwonym świetle

- tabliczki z nazwiskami osób opiekujących się kwiatami (przy skwerze, i kapliczce) – zostały zamontowane (przy krzyżu osoba opiekująca się kwiatami pragnie pozostać anonimowa)

- zamontowana została również tabliczka na skwerze przy puszce na niedopałki

- omówiliśmy przygotowanie akcji „Dzień Ziemi”, przydzielone zostały zadania (akcja przeprowadzona 12 kwietnia, zgłosiło się 21 osób : w tym cała rada sołecka, osoby zostały podzielone na trzy grupy, zadbaliśmy o worki, rękawice, słodkości, napoje, a po zakończonej akcji na uczestników czekała herbata i zapiekanki, przy tej okazji zorganizowany był także konkurs na Eko-rzeźbę z surowców wtórnych). Łubowice zostały dokładnie posprzątane przez poszczególne grupy. Nie wchodziliśmy na aleję lipową (tzw.Maksów) ze względu na dużą ilość szkieł, które mogłyby być niebezpieczne dla dzieci. Ten teren prawdopodobnie zostanie częściowo uprzątnięty 27 kwietnia, przy okazji akcji sprzątania całej gminy. I tu prośba pana wójta, aby parę dorosłych osób zgłosiło się, mimo iż u nas taka akcja już się odbyła. Wójt zapewnił, że skieruje tu parę osób (być może będą to strażacy z Brzeźnicy), dobrze byłoby, aby ktoś z naszych mieszkańców się przyłączył. 

- omówione zostały przygotowania do imprezy integracyjnej pod zamkiem „Majówka z rycerzami” 19 maja (niedziela), od godziny 15-tej . W programie gry, zabawy, konkursy prowadzone przez drużynę 4 wojów. Firma zewnętrzna zapewnia jedzenie, napoje, lody i piwo ( płatne we własnym zakresie)

- plac zabaw z programu OSA (Otwarte Strefy Aktywności) – ciągle waży się jego status ze względu na jego budowanie na terenie grodziska, tym samym ciągle mamy zablokowany budżet sołecki na kwotę 12 tysięcy złotych. Jeśli na budowę placu zabaw zostanie udzielona zgoda, będziemy musieli zwołać zebranie wiejskie w celu podjęcia uchwały o przekwalifikowaniu części funduszu z zadania „utrzymanie terenów zielonych” na zadanie „ infrastruktura”. Jeżeli natomiast takiej zgody nie będzie, zaproponujemy mieszkańcom  atrakcyjną wycieczką

- dostaliśmy z gminy  sadzonki drzewek – siewki  (jarzębiny, modrzewie, akacje), aby posadzić je przy drogach gminnych. Takie sadzonki otrzymało każde sołectwo. Miały być też lipy, o których myśleliśmy, że posadzimy na alei lipowej po uprzednim jej posprzątaniu

- dożynki gminne odbędą się 15 września, organizator sołectwo Brzeźnica

- Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – można tam internetowo zgłaszać anonimowo wszelkie  zauważone nieprawidłowości (wypalanie traw, wyrzucanie śmieci, gruzu, znęcanie się nad zwierzętami, palenie w piecach śmieciami itp.

- wywożenie gruzu  w naszej gminie na razie we własnym zakresie,

- złożyliśmy dwa wnioski do Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka: „Wymiana wiaty przystankowej”  i  impreza integracyjna „Kiermasz umiejętności, dziedzictwa i talentów”

- w przyszłości będziemy aplikować o modernizację dróg transportu rolniczego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, ale trzeba mieć wkład własny z funduszu sołeckiego, a tego nie mamy ( plac zabaw)

- po zgłoszonych od mieszkańców uwagach dotyczących robót na drogach gminnych wyspecyfikowaliśmy potrzeby w tym zakresie do opracowania Programu Remontów i Modernizacji Dróg Gminnych, znalazły się tam: ulica Eichendorffa przy posesji 38 – uszkodzone odwodnienie liniowe, ulica Eichendorffa  nr 30, 32 – źle wyprofilowany zjazd z drogi głównej zawierający niebezpieczny stromy garb, wymagane jest wydłużenie i wywłaszczenie tego zjazdu, ulica Polna – brak utwardzonego dojazdu do posesji począwszy od nr 3 do nr 14, wymagane przedłużenie drogi asfaltowej o ok. 35 m, ulica Zamkowa – Wolności - zamontowanie luster drogowych, ulica Zamkowa – Wolności – przeanalizować możliwość dokończenia chodnika, ulica Kasztanowa - na zakręcie o kącie 90 stopni przy posesji 29 i 4b zainstalować lustro drogowe, ulica Kasztanowa – naprzeciw ośrodka zdrowia uszkodzone odwodnienie liniowe, ulica Kasztanowa – łuk drogi przy transformatorze – zainstalować po obu stronach wjazdu na łuk drogi progi zwalniające. Proponowane    wprowadzenie na tym odcinku strefy zamieszkania  ( a co za tym idzie ograniczenie prędkości do 20 km/h) może nie być skuteczne, gdyż nikt tego nie będzie egzekwował od kierowców i w przypadku kolizji czołowej jak to już miało miejsce nie będzie możliwości udowodnienia z jaką prędkością kierowca jechał. Oznakowane z obu stron progi zwalniające fizycznie zmuszą kierowców do ograniczenia prędkości, co jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem w miejscach niebezpiecznych, aleja lipowa (tzw.Maksów)- uprzątnięcie i wywóz zalegających śmieci, gałęzi, gruzu, popiołów i innych , a także składowanych tam płyt . Do wszystkich tych uwag zostały dołączone zdjęcia.

- powalone przez wichurę ( 10/11 marca) drzewo przy wjeździe do Łubowic od strony Raciborza (za znakiem miejscowości) nadal czeka na decyzję konserwatora zieleni na zgodę o jego usunięcie (chętni do usunięcia drzewa są), z moich informacji wynika, że niestety nieprędko to nastąpi (po marcowych wichurach takich powalonych drzew na terenie województwa śląskiego jest bardzo dużo)

Ewa P.

KONKURS „MAXI JAJO”


KONKURS

Parafialny Zespół Caritas Błękitne Anioły

ogłasza

konkurs dla dzieci i młodzieży

„MAXI JAJO”

techniki plastyczne i tworzywo : dowolne, prace indywidualne,

rozmiar : dowolny (ze wskazaniem na Maxi),

termin: do 17 kwietnia (do godziny 15-tej),

prace podpisane: imię i nazwisko, wiek uczestnika.

Przewidziane nagrody. Prace będą wystawione w przedsionku kościoła w Łubowicach.

Ogłoszenie wyników 28 kwietnia na mszy w kościele.

Zachęcamy do licznego udziału.

Prace proszę składać u Błękitnych Aniołów.


EKO – PODCHODY i sprzątanie Łubowic


W dniu 12 kwietnia br.(piątek, uczniowie mają dzień wolny), organizujemy z okazji Dnia Ziemi dla chętnych mieszkańców (dzieci, młodzież, dorośli) EKO – PODCHODY, połączone ze sprzątaniem Łubowic. Zbiórka o godzinie 10.00 pod Centrum Eichendorffa.

W programie:

 • w zależności od ilości uczestników podział na grupy i losowanie tras,
 • wyruszenie na trasy (z dorosłym opiekunem), a na trasie rozwiązywanie zadań związanych z ekologią, a także sprzątanie tej trasy,
 • podsumowanie Eko-Podchodów, sprawdzenie poprawności wykonanych zadań, sprawdzenie zebranych i posegregowanych śmieci,
 • ogłoszenie wyników Eko-Podchodów, wręczenie nagród,
 • Eko – śniadanie: poczęstunek dla uczestników,
 • ogłoszenie wyników konkursu „Eko – Rzeźba”, wręczenie nagród.

Organizator zapewnia worki i rękawiczki, a także napoje i poczęstunek.

Organizator: Sołtys Ewa Porwal i Rada Sołecka.

 


KONKURS „Odpadowa rzeźba – Eko rzeźba”


K O N K U R S

Sołtys i Rada Sołecka ogłaszają

konkurs dla dzieci i młodzieży

„Odpadowa rzeźba – Eko rzeźba”

technika: dowolna

tworzywo : surowce wtórne

prace indywidualne lub grupowe

termin: do 12 kwietnia

prace podpisane: imię i nazwisko, wiek

Prace proszę składać u p. sołtys lub u członków rady sołeckiej.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród 12 kwietnia po zakończeniu Eko- Podchodów. sołtys mgr Ewa Porwal

Sołtys
mgr Ewa Porwal


Szanowni Mieszkańcy Łubowic


W związku z planami gminy opracowania Programu Remontów i Modernizacji Dróg Gminnych zwracam się z prośbą o przeanalizowanie potrzeb w tym zakresie na terenie naszego sołectwa. Proszę o zgłaszanie informacji o potrzebach w tym zakresie do członków rady sołeckiej lub do mnie (do 7 kwietnia). Informacje te po zweryfikowaniu będą podstawą do planowania w budżecie gminy wydatków na remonty i modernizacje dróg w gminie.

Sołtys
mgr Ewa Porwal


Zaproszenie


"Najlepsza strona internetowa sołectwa".

Miło mi poinformować, że w konkursie Marszałka Województwa Śląskiego "Piękna wieś województwa śląskiego w roku 2016 w kategorii "Najlepsza strona internetowa sołectwa" - nasza strona zajęła 3 miejsce.


Zebranie wiejskie.


Imprezy wiosenne i letnie w naszej gminie.

Zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych i rozrywkowych organizowanych w sołectwach naszej gminy.

1 maja – majówka na sportowo w Szonowicach - godz. 15,oo boisko przy szkole.

20 -22 maja – Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetów i Juniorów w Zapasach Styl Wolny – hala sportowa Rudnik.

31 maja – XVI Rudnicki Bieg Uliczny w Rudniku.

4 czerwca – 80-lecie LKS Gamów- na boisku sportowym w Gamowie.

4 czerwca – 50-lecie ZSO Rudnik – obiekty szkolne. 11 czerwca – 85-lecie OSP Brzeźnica i Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze- boisko sportowe w Grzegorzowicach.

19 czerwca - Międzynarodowy Bieg na Łyżworolkach – Modzurów.

25 czerwca – Puchar Wójta – Piłka Nożna.

25 czerwca – Spływ Kajakami Między Zamkami Racibórz - Łubowice


Darmowe jabłka to „zasługa”rosyjskiego embargo –skorzystała cała wieś.

Od momentu wprowadzenia rosyjskiego embargo na polskie jabłka zapoczątkowany został program tymczasowego wsparcia producentów owoców. W ramach akcji „Embargo”, zwanej też „jabłkami Putina”, rozdawane są owoce, które nie trafiły na rynki wschodnie.

W naszej gminie i wsi jabłka trafiły do wszystkich rodzin: rozdzielone zostały przez szkoły i przedszkola lub dostarczone przez członków rady sołeckiej. W dniu 19 kwietnia br. dystrybucję w Łubowicach zorganizowali sołtys p. Urszula Badurczyk i członkowie rady sołeckiej. Jak widać na zdjęciach jabłka zostały rozważone, przebrane i rozdzielone. Smacznego !

Ewa Porwal


Sprawozdanie z zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Łubowice.

Zebranie odbyło się w dniu 30 marca 2016 r. w Centrum Eichendorffa w Łubowicach. Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17.00. Zawiadomienia o terminie zebrania wiejskiego ukazały się na stronie internetowej Łubowic a także na tablicach ogłoszeń.

Zebranie otworzyła i przewodniczyła jego obradom Sołtys, p. Urszula Badurczyk. Na wstępie przywitała wszystkich obecnych na zebraniu, w szczególności Wójta Gminy Rudnik p. Alojzego Pieruszkę. Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 22 osób.

Wójt Gminy Rudnik p. Alojzy Pieruszka w swojej wypowiedzi zapoznał uczestników zebrania z pracami jakie udało się wykonać w minionym roku, a także tymi, które zostaną jeszcze wykonane lub są w trakcie przygotowywania dokumentacji. Ponadto przedstawił programy i projekty, do których nasza gmina chce dołączyć.

Tematy omówione przez Wójta:

 • świadczenia socjalne, w tym „500+”
 • finalizacja kanalizacji w Rudniku,
 • ukończony remont drogi Miedonia – Brzeźnica,
 • planowany remont drogi Brzeźnica –Grzegorzowice, w pierwszym etapie wykonanie dokumentacji, poruszony został problem braku miejsca na budowę chodnika wzdłuż drogi w Brzeźnicy.
 • budżet na inwestycje w gminie (w Łubowicach 10 tys. na działania - melioracyjne),
 • wykonanie do końca 2016 roku dokumentacji technicznej na wymianę oświetlenia ulicznego na LED w gminie (w tym dodatkowe lampy na ulicy Kasztanowej w Łubowicach),
 • wprowadzenie programu ograniczenia niskiej emisji (3 kierunki działalności gminy: wymiana pieców CO, solary lub fotowoltaika). Prośba o wypełnienie i zwrot ankiet.
 • postawy proekologiczne i aktywizacja mieszkańców,
 • dziękował za sprawne segregowanie śmieci, utrzymana została kwota 8 zł od osoby na rok 2016 i 2017 ( przy okazji przypomnienie, że 14 kwietnia zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektro , akumulatorów itp.)
 • zachęcał do korzystania z przedszkola w Brzeźnicy i Grzegorzowicach (są w nich jeszcze wolne miejsca), które obecnie dla wygody pracujących i dojeżdżających wydłużyły godziny od 6,30 – 16,30 ,
 • prośba o wyposażenie każdej nieruchomości w skrzynkę pocztową i numer domu (ogólne obowiązkowe wymogi).

Ostatnim punktem zebrania były tzw. wolne wnioski i zapytania. Mieszkańcy zwrócili się do Wójta z następującymi sprawami :

 • sprawa fatalnej pracy promu,
 • projekt z tramwajem wodnym na Odrze,
 • program przydomowych oczyszczalni ścieków
 • obecny status inwestycji związanej z budową turbin wiatrowych w rejonie Grzegorzowice – Sławików, gdzie na tym terenie ma stanąć 10 szt., a w całej gminie planowana jest budowa 18 szt.
 • wprowadzenie tablic z nazwami miejscowości w języku niemieckim w całej gminie.

Na zakończenie p. Sołtys podziękowała wszystkim obecnym za udział w Zebraniu Wiejskim.

Zapraszamy do szerszego uczestnictwa w życiu wsi, szczególnie poprzez udział w naszych zebraniach, gdzie można poruszyć nurtujące nas tematy, przedstawić zapytania na które Wójt wyczerpująco i kompetentnie odpowiada. Naprawdę warto.

Ewa PorwalZaproszenie.

Sołtys Sołectwa Łubowice zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie. W zebraniu weźmie udział Wójt Gminy Rudnik.

Zebranie odbędzie się dnia 30 marca o godzinie 17,00 w Centrum Eichendorffa.

Zachęcamy do licznego i aktywnego udziału.


Sprawozdanie z zebrania wiejskiego. Budżet sołectwa Łubowice – plan i realizacja.

18 września 2015 odbyło się w Centrum Eichendorffa zebranie wiejskie w sprawie bardzo ważnej dla mieszkańców, bo przedsięwzięć i planów z budżetu sołectwa Łubowice na 2016 rok. Pomimo tradycyjnie wywieszonych ogłoszeń na tablicach frekwencja na zebraniu wiejskim niestety nie dopisała. Było tylko 15 osób. Można się zastanawiać, czy to brak zainteresowania mieszkańców życiem swojej wsi, czy też ogłoszenie o zebraniu powinno być także zamieszczone na tej stronie; następnym razem będzie. Może sytuację poprawi zamontowanie w przyszłym roku nowej tablicy w rejonie skrzynek pocztowych przy ul. Kasztanowej.

Na zebraniu zapadają decyzje o podziale funduszu sołeckiego na poszczególne cele proponowane zarówno przez Radę Sołecka, ale też przez mieszkańców, którzy mogą zgłaszać swoje propozycje i oczekiwać ich rozpatrzenia, wyceny. Niestety przy tak niskiej frekwencji głosu mieszkańców nie słychać a szkoda, bo na pewno mieliby dużo ciekawych pomysłów. Mieszkańcy mają prawo i powinni wiedzieć o rocznym budżecie funduszu i współdecydować o jego rozdziale, jeżeli oczywiście są tym zainteresowani.

Budżet funduszu sołeckiego na rok 2016 wynosi 17.523 zł. To nie tak wiele, ale też nie mało. Zaplanowane wydatki na 2016 rok to:

 • dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla OSP Brzeźnica – 1500 zł
 • zorganizowanie dla dzieci Dnia św. Marcina – 500 zł
 • pozostała kwota 15.523 zł to utrzymanie terenów zielonych wraz z remontem dróg gminnych i chodników na terenie sołectwa, w tym: uporządkowanie lasu Bucz (wspólnie z sołectwem Grzegorzowice), zamontowanie zakupionej w tym roku tablicy ogłoszeniowej przy ulicy Kasztanowej (przesunięcie skrzynek pocztowych na listy i wybrukowanie pod nimi ), wykonanie dwóch wymijanek dla bezpieczeństwa samochodów na ulicy Wolności.

Nie jest na razie przewidywana organizacja tradycyjnego festynu rodzinnego.

Realizacja funduszu zostanie rozliczona szczegółowo po zakończeniu roku 2016 na zebraniu wiejskim tak samo jak realizacja funduszu sołeckiego z budżetu roku 2015.

Plan realizacji funduszu sołeckiego za rok 2015: kwota 17.913,22 zł (dane ze strony Urzędu Gminy Rudnik) z czego część już została zrealizowana.

 • dofinansowanie 75 – lecia szkoły w Grzegorzowicach – 1000 zł
 • zakup tablicy ogłoszeniowej – 2200 zł
 • utrzymanie terenów zielonych wraz z remontem dróg gminnych i chodników na terenie sołectwa – 11.313,22 zł
 • organizacja dla dzieci dnia św. Marcina – 400 zł
 • organizacja imprez integracyjnych (festyn) – 3000 zł.

Zachęcamy do większej frekwencji na zebraniach, większej aktywności dla dalszej poprawy wyglądu wsi oraz zadowolenia mieszkańców. Sołtys wraz z Radą Sołecką wszystkiego nie zrobią . Mogą finansować, współorganizować, ale oczekują współpracy i zaangażowania mieszkańców w życie wsi. Samym narzekaniem niczego się nie zmieni.

Ewa Porwal

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego 2015/2016 .

Pieniądze z funduszu sołeckiego są przeznaczone na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Świadomość istnienia funduszu sołeckiego jest niewielka. Bardzo często mieszkańcy nie tyle nie wiedzą o jego istnieniu, ale nie są doinformowani , że od nich może zależeć jego wydatkowanie. Decydując o jego zagospodarowaniu, ludzie mogą poczuć , że od nich coś w gminie zależy, że współdecydują o rzeczach ważnych dla całego środowiska.

Oto kilka wykonanych z zaplanowanych zadań na rok 2015/2016.

Mijanki. Umożliwiają bezpieczne wymijanie się pojazdów i sprzętu rolniczego na wąskich drogach w Łubowicach . Wykonano 4 mijanki z płyt betonowych : 1 przy ulicy Łąkowej (pod zamkiem) i 3 przy ulicy Wolności.

Tablica ogłoszeń i bruk pod skrzynkami pocztowymi. Zamontowana nowa tablica ogłoszeń, przestawione skrzynki pocztowe i ułożony pod nimi bruk przy skrzyżowaniu ulic Kasztanowej, Zamkowej i Eichendorffa.

Płyty betonowe w alei lipowej „Maksów”. Przy wjeździe na alejkę lipową tzw.„Maksów” zamontowane zostały płyty betonowe, które powstrzymują spływanie z pól błota, gliny itd. na nową nawierzchnię ulicy Kasztanowej.

Ewa Porwal