Drukuj
Kategoria: Wydarzenia
Odsłony: 45940

4 maja przypada wspomnienie Św.Floriana (opis świętego w zakładce o kościele –tajemnice figur i obrazów), który jest głównym patronem strażaków, zarówno tych zawodowych jak i druhów ochotników.

W 2016 r. OSP Brzeźnica obchodzi 85 – lecie swojej działalności.

OSP Brzeźnica jest jedną z 6-u jednostek w naszej gminie. Po OSP Rudnik i Modzurów (które należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego) są najczęściej interweniującą grupą z całej gminy. Są wzywani przez Państwową Komendę Straży Pożarnej w Raciborzu do akcji nie tylko na terenie naszego sołectwa, czy gminy, ale także do akcji powiatowych. W minionym roku strażacy odnotowali wyjazdy do 10 pożarów, kilku miejscowych zagrożeń (m.in. rozlany olej na drodze) oraz uczestniczyli w ćwiczeniach. We wszelkich zawodach strażackich jej członkowie zajmują najwyższe miejsca. Np. w 2015 r. na Gminnych Zawodach Pożarniczych w Gamowie drużyna żeńska zajęła I miejsce, natomiast dwie wystawione drużyny o składzie męskim zajęły II i III miejsce. W zawodach brało udział 14 drużyn.

W styczniu br. w OSP Brzeźnica odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, na którym zostały wybrane nowe władze. W wyniku głosowania Prezesem OSP został druh Sebastian Mikołajczyk.

Poniżej nowy skład Zarządu OSP Brzeźnica:

Skład Komisji Rewizyjnej :

OSP Brzeźnica liczy 35 członków czynnych, w tym 8 dziewczyn. Nie posiada Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Strażacy to też grupa, która cieszy się dużym zaufaniem społecznym i pozytywną opinią wśród mieszkańców.

OSP Brzeźnica planuje zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Wstępnie strażacy zarezerwowali już wóz bojowy , który trafi do jednostki około 15 maja. Na zakup wozu strażacy otrzymali dofinansowanie z budżetu Gminy Rudnik, z funduszy sołeckich Sołectw podległych pod OSP Brzeźnica oraz od indywidualnych sponsorów, o których stara się nowy Zarząd. Każdy może wesprzeć zakup wozu bojowego wpłacając darowiznę na konto Gminy Rudnik do dnia 15 maja 2016 r. Bank Spółdzielczy Racibórz 77847500062001000012830004 z dopiskiem „Wpłata na działalność statutową OSP Brzeźnica”.

11 czerwca OSP Brzeźnica organizuje Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze, które odbędą się w Grzegorzowicach, na które strażacy serdecznie zapraszają.

O naszych strażakach pamiętano zwłaszcza w środę 4 maja, kiedy to o godzinie 18,oo odprawiono uroczystą Mszę Św. Modlono się o wstawiennictwo ich patrona Św. Floriana, dalsze łaski i błogosławieństwo

Życzymy im szczęśliwych powrotów z akcji !

Sebastian Mikołajczyk i Ewa Porwal

OSP Brzeźnica na zawodach w Gamowie w 2015 r.


Drużyna męska ,która zajęła II miejsce na zawodach w Gamowie w 2015 r.


Drużyna dziewcząt z OSP Brzeźnica.


Przed startem w zawodach.