Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 1176

W środę 20 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie Gabinetu Terapii Integracji Sensorycznej  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brzeźnicy.  Pomysł zrodził się  z  pasji nauczycieli tej szkoły do metody pracy zwanej integracją sensoryczną, z pragnienia stworzenia atrakcyjnego miejsca, przyjaznego dziecku, pozwalającego mu osiągnąć sukces. W projekt stworzenia takiego gabinetu włączyła się firma Henkel  Polska z programem wolontariatu pracowniczego MIT, z którego zostało sfinansowane w kwocie 3.000 EUR  jego wyposażenie.  Program wolontariatu pracowniczego ma na celu wsparcie finansowe i logistyczne projektów dotyczących edukacji, ochrony zdrowia, kultury, ekologii lub sportu na rzecz lokalnych społeczności.  Na uroczystym otwarciu obecni byli:  p. Adam Porwal prowadzący projekt  wolontariusz firmy Henkel,  p. Tomasz Kruppa - Zastępca wójta gminy Rudnik , ks. Andrzej Styra -proboszcz parafii Łubowice, p. Marcin Lippa - Prezes Zarządu Fundacji Eichendorffa ,  p. Gabriela Seidel odpowiedzialna za sprawy oświaty z ramienia Urzędu Gminy, p. Ireneusz Jaśkowski - Przewodniczący Rady Gminy, p. Ewa Ryś - Dyrektor szkoły w Brzeźnicy , p. Celina Jurczyszyn - nauczyciel odpowiedzialny za pracownię , p. Joanna Krydzińska - przedstawiciel Rady Rodziców, Radni Gminy – p. Sonia Kowalczuk i p. Eugeniusz Kosel oraz przedstawiciele sołectw Ligota Książęca i Łubowice – p.Ewa Serzisko i Ewa Porwal.  Po uroczystym przecięciu wstęgi, nastąpiła prezentacja Gabinetu i omówienie wykorzystania jego urządzeń na zajęciach lekcyjnych.

Co to jest integracja sensoryczna (SI)?

Uczymy się i rozwijamy się przez zmysły. Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających do dziecka. Oznacza to, że mózg, otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję nazywaną adaptacyjną. Nierozwinięcie określonych umiejętności w kolejnych stadiach rozwoju powoduje powstawanie trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dziecka. Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Może być też z powodzeniem wykorzystywana jako forma profilaktyki. Integracja sensoryczna nie jest substytutem rzeczywistej edukacji, może natomiast poprawić uczenie się i sprawić, że będzie ono łatwiejsze.  Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy na piłce, czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń , co pozwala na lepszą organizację działań. W toku pracy tą metodą nauczyciel stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Ewa P.