Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 353

Piękny był dzień 28 czerwca  2020 w łubowickiej parafii. Była to szczególna niedziela w naszej parafii. Dokładnie dwadzieścia pięć lat temu pochodzący z niej Romuald Kszuk otrzymał święcenia kapłańskie. Przed godziną 10.30 zaczął wypełniać się wiernymi łubowicki kościół. Wśród gromadzących się była rodzina Księdza Jubilata, przyjaciele, koledzy ze studiów, zaprzyjaźnieni księża i siostry zakonne, znajomi i oczywiście łubowiccy parafianie. Nastąpiło procesyjne wprowadzenie Księdza Jubilata. Muzyka pieśni Barka i Ave Maria,  które wybrzmiały na skrzypcach podczas Eucharystii w kontekście przeżywanej uroczystości nabrały szczególnego znaczenia. Jubilat sprawował dziękczynną Eucharystię a wraz z ks. Jubilatem przy ołtarzu w tym wyjątkowym dla Niego dniu stanęli ks. Edward Cichoń i  ks. Proboszcz Andrzej Styra.  W imieniu parafian  kilka słów do Jubilata skierował ks. Emeryt Henryk Rzega. Podkreślił, że dla kapłana pochodzącego z tej parafii, tu  w tej świątyni wszystko się zaczęło, tu przeżywał swoje prymicje. Życzył ks. Jubilatowi, by Pan udzielał mu sił do posługi, bo jak podkreślił - Jezus nie obiecał łatwego życia tym, których powołał. O. Arkadiusz  opowiedział o pracy o. Romualda w Ruchu Szensztackim, w którym jest przewodnikiem, nauczycielem i organizatorem - zawsze uśmiechniętym, otwartym na ludzi i dokonującym właściwych wyborów. Ksiądz Jubilat dziękował za dar powołania, a szczególnymi podziękowaniami objął swoją Mamę i nieżyjącego  Tatę. Zaznaczył, że na Ich miłość i oddanie mógł zawsze liczyć. Szczęście  Mamy mogącej dzielić radość z 25- lecia Kapłaństwa Syna było bardzo wzruszające. Homilia podczas Jubileuszowego dziękczynienia dotyczyła kapłaństwa. Nawiązując do srebrnego jubileuszu ks. Romualda, poświęcona została znaczeniu powołania i istocie kapłaństwa. Każdy jubileusz kapłana jest źródłem wdzięczności, bo dar powołania i hojność tego daru są niezliczone. Dzisiaj Bogu podziękował za 25 lat posługi kapłańskiej ksiądz Romuald Kszuk. To Jego i nasze świętowanie niech prowadzi nas do refleksji nad istotą kapłaństwa, sakramentu ustanowionego przez Chrystusa na ostatniej wieczerzy, do zastanowienia się, czym jest powołanie kapłańskie, ten tajemniczy głos serca, to zaproszenie, by swoje życie poświęcić Chrystusowi i jego Kościołowi. Galileą o. Romka były Łubowice.  Zostawił na brzegu barkę swego rodzinnego domu i dotychczasowych życiowych planów i poszedł do Seminarium. 25 lat temu wyjechał już razem z Panem, by łowić serca na morzach dusz ludzkich i z Nim zacząć nowy łów.

Na koniec, jak na jubileusz przystało były podziękowania i kwiaty od Rady Parafialnej i Parafian. Wśród słów podziękowań były  i prośby, by Maryja, Matka Kapłanów czuwała nad Księdzem Jubilatem. Nie zabrakło życzeń zdrowia, cierpliwości, wytrwałości.

Wzruszony, ale i uśmiechnięty ojciec Romuald dziękował za tak wspaniale zorganizowany jubileusz.

Ofiarujmy ks. Jubilatowi najpiękniejszy dar – modlitwę, która niech towarzyszy Jego dalszej posłudze wśród nas. Życzymy  Szczęść Boże  na dalsze lata pasterskiej posługi !

EwaP