Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 851

Pod takim hasłem zrealizowaliśmy szkolny projekt międzyklasowy, we współpracy z Policją i Strażą Pożarną. Obejmował on temat szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów, unikania zagrożeń, a także sposobów udzielania pomocy poszkodowanym w różnych sytuacjach.

Przed południem uczniowie w trzech grupach wiekowych wzięli udział w pogadankach z policjantem, który przypominał zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, rodzaje zagrożeń wynikających z bezmyślnych zabaw zimowych lub niewłaściwego doboru miejsca do nich. Został również poruszony temat bezpiecznego korzystania z internetu, a dla starszych uczniów problem dopalaczy i narkotyków oraz niebezpieczeństwo, jakie ze sobą niosą. Po obiedzie wszyscy uczniowie na sali gimnastycznej uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych, związanych z udzielaniem pomocy przedmedycznej, prowadzonych przez uczniów klas VIII i IIIG. Uczniowie ci zaprezentowali najpierw sposób zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, tj.:

Po obejrzeniu scenek, uczniowie młodszych klas pokazali, jak potrafią robić to sami.

Ostatnia część zajęć odbyła się z udziałem strażaków z PSP Racibórz. Strażacy pokazali i omówili, na czym polega użycie defibrylatora podczas akcji ratunkowej , kiedy poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha. Ważnym, bo aktualnym, był temat zagrożenia związanego z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne oraz instrukcja wyciągania topiącego się na lód.

Cele zajęć projektowych zostały osiągnięte, zaś za ich skuteczność na co dzień oceni każdy z nas, pamiętając o tym, że nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas samych.

W każdej sytuacji pamiętajmy, by nie narażać życia i zdrowia swojego, ani innych.

Daniela Płoszczyca